Signify mededeling over Megaphoton

Screen Shot 2020-01-13 at 12.14.57 PM.png
Signify mededeling over Megaphoton

Op 6 januari heeft Agrolux de onderstaande brief ontvangen van Signify betreffende valse verklaringen van Megaphoton. U kunt op de afbeelding links klikken om de originele brief in te zien. 

 

 

Beste meneer/mevrouw,


Het kwam ons ter ore dat Megaphoton valse verklaringen aflegt aan het publiek over de producten van Signify N.V. en haar dochtermaatschappijen ("Signify"). De verklaringen zijn als volgt:
   a. De producten van Megaphoton bevatten Philips Lampbranders die bij ons zijn aangeschaft.
   b. Een Philips 1000w garantie wordt rechtstreeks door Signify aan de klanten van Megaphoton gegeven.

Deze valse verklaringen zijn onjuist.


Daarom willen we het volgende graag duidelijk maken:
   a. Signify biedt geen HPS-branders aan en verkoopt deze niet aan Megaphoton.
(noch andere branders van HID-technologie)
   b. Signify biedt of verkoopt geen HPS (noch andere HID) lampen aan Megaphoton. Al onze producten & componenten voor Greenpower lampen worden strikt & uitsluitend gebruikt binnen Greenpower lampen en niet aangeboden aan andere partijen.
   c. Philips Greenvision elektronica en Philips Greenpower lampen worden alleen geleverd aan gecertificeerde OEM's. Deze armaturen worden gecontroleerd op een correcte toepassing van het systeem (zowel de driver als de lampen) en geven als zodanig aanleiding om gebruik te maken van uitgebreide systeemgarantatierechten op deze producten.


Met vriendelijke groet,


Dirk Smeyers
Directeur van het Global Product Marketing Management General HID Professional -
Business Group Lampen